POLITIKAT E PRIVATESISE

Eco Wash (“www.laundry.al“) është e angazhuar për mbrojtjen dhe respektimin e privatësisë suaj.

Kjo politikë (së bashku me kushtet tona të përdorimit www.laundry.al/terms dhe çdo dokument tjetër që përmendet në të) përcakton bazën mbi të cilën çdo të dhënë personale që marrim nga ju ose që na siguron do të përpunohet nga ne. Ju lutemi lexoni me kujdes për të kuptuar pikëpamjet dhe praktikat tona në lidhje me të dhënat tuaja personale dhe se si do ta trajtojmë atë. Duke vizituar laundry.al ju pranoni dhe pranoni praktikat e përshkruara në këtë politikë.

Ne mund të mbledhim dhe përpunojmë të dhënat e mëposhtme për ju:

 • Informacioni që ju na jepni. Ju mund të na jepni informacion rreth jush duke plotësuar formularët në faqen tonë të internetit laundry.al (faqja jonë) ose duke kontaktuar me ne me telefon, e-mail ose ndryshe. Informacioni që na jepni mund të përfshijë emrin, adresën, adresën e emailit dhe numrin e telefonit.
 • Informacioni që mbledhim për ju. Në lidhje me secilën prej vizitave tuaja në faqen tonë ne mund të mbledhim automatikisht informacionin e mëposhtëm:
  • duke përfshirë adresën e protokollit të Internetit (IP) që përdoret për të lidhur kompjuterin tuaj në internet, informacionin tuaj të identifikimit, llojin dhe versionin e browser-it, vendosjen e time zone, llojet dhe versionet e browser plug-in, sistemin operativ dhe platformën;
  • informacioni në lidhje me vizitën tuaj, duke përfshirë URL, përmes dhe nga faqja jonë (duke përfshirë datën dhe kohën); produktet që keni parë ose kërkuar; koha e përgjigjes në faqe, gabimet e shkarkimit, gjatësia e vizitave në faqe të caktuara, informacionet e ndërveprimit të faqes (si shfletimi, klikimet ) dhe metodat e përdorura për të shfletuar  dhe çdo numër që përdoret për të telefonuar numrin tonë të shërbimit ndaj klientit .
 • Informacioni që marrim nga burime të tjera. Ne mund të marrim informacione për ju nëse përdorni ndonjë nga faqet e tjera të internetit që ne operojmë ose shërbimet e tjera që ne ofrojmë. Ne gjithashtu punojmë ngushtë me palë të treta (duke përfshirë, për shembull, partnerë biznesi, nënkontraktorë në shërbimet teknike, pagesa dhe shpërndarjen, rrjetet reklamuese, ofruesit e analytics, ofruesit e informacioneve të kërkimit, agjencitë referuese të kreditit) dhe mund të marrin informacione rreth jush prej tyre .

Cookies

Faqja jonë e internetit përdor cookies për t’ju dalluar nga përdoruesit e tjerë të faqes sonë të internetit. Kjo na ndihmon të ju ofrojmë një përvojë të mirë kur shfletoni faqen tonë të internetit dhe gjithashtu na lejoni të përmirësojmë faqen tonë. Për informacion të detajuar mbi cookies që përdorim dhe qëllimet për të cilat i përdorim ato shohin politikat Cookie tonë laundry.al/cookies.

Përdorimet e informacionit

 • Ne përdorim informacionin e mbajtur për ju në mënyrat e mëposhtme
 • Informacioni që na jepni. Ne do të përdorim këtë informacion:
  • për të kryer detyrimet tona që rrjedhin nga çdo kontratë e lidhur midis jush dhe nesh dhe t’ju ofrojmë informacionin, produktet dhe shërbimet që kërkoni nga ne;
  • t’ju ofrojmë informata për mallrat dhe shërbimet e tjera që ne ofrojmë që janë të ngjashme me ato që keni blerë ose pyetur;
  • për t’ju siguruar ose lejuar palëve të treta të zgjedhura t’ju japin informacion në lidhje me mallrat ose shërbimet që  mund t’ju interesojnë. Nëse jeni klient ekzistues, ne do t’ju kontaktojmë me anë të (postës, telefonit, e-mailit,  ose SMS-it, etj.) Me informacione për mallra dhe shërbime të ngjashme me ato që ishin objekt i një shitjeje ose negociata të mëparshme e një shitjeje për ju. Nëse jeni një klient i ri dhe ju lejojmë palëve të treta të zgjedhura të përdorin të dhënat tuaja, ne (ose ata) do t’ju kontaktojmë me mjete elektronike vetëm nëse ju keni marrë pëlqimin për këtë. Nëse nuk dëshironi që ne t’i përdorim të dhënat tuaja në këtë mënyrë, ose t’i kalojmë të dhënat tuaja palëve të treta për qëllime marketingu, shënoni kutinë përkatëse të vendosur në formularin në të cilin ne mbledhim të dhënat tuaja (formularin e regjistrimit);
  • t’ju njoftojmë për ndryshimet në shërbimin tonë;
  • për të siguruar që përmbajtja nga faqja jonë të paraqitet në mënyrën më efektive për ju dhe për kompjuterin tuaj.
 • Informacion që mbledhim për ju. Ne do të përdorim këtë informacion:
  • për të administruar faqen tonë dhe për operacionet e brendshme, duke përfshirë analizën e problemeve, analizën e të dhënave, testimin, hulumtimin, qëllimet statistikore dhe studimore;
  • për të përmirësuar faqen tonë për të siguruar që përmbajtja është paraqitur në mënyrën më efektive për ju dhe për kompjuterin tuaj;
  • për t’ju lejuar të merrni pjesë në veçoritë interaktive të shërbimit tonë, kur zgjidhni ta bëni këtë;
  • si pjesë e përpjekjeve tona për të mbajtur faqen tonë të sigurt 
  • për të matur ose kuptuar efektivitetin e reklamimit që ne shërbejmë për ju dhe të tjerët, dhe për të dhënë reklama të rëndësishme për ju;
  • për të bërë sugjerime dhe rekomandime për ju dhe për përdoruesit e tjerë të faqes tonë për mallra ose shërbime që mund t’ju interesojnë juve ose atyre.
 • Informacioni që marrim nga burime të tjera. Ne mund ta kombinojmë këtë informacion me informacionin që na jepni dhe informacionin që mbledhim për ju. Ne mund ta japim këtë informacion dhe informacionin e kombinuar për qëllimet e parashtruara më lart (varësisht nga llojet e informacionit që marrim).
 • Ne mund të ndajmë informacionet tuaja me palët e treta të zgjedhura duke përfshirë:
 • Partnerët e biznesit, furnizuesit dhe nënkontraktorët për kryerjen e ndonjë kontrate që ne hyjmë me ta ose ju.
 • Reklamuesit dhe rrjetet reklamuese që kërkojnë të dhënat për të zgjedhur dhe për të shërbyer reklamat relevante për ju dhe të tjerët. Ne nuk japim informacione për individë të identifikueshëm për reklamuesit tanë, por mund t’u sigurojmë atyre informacion të përgjithshëm për përdoruesit tanë (për shembull, mund t’i informojmë se 500 njerëz të moshës nën 30 vjeç kanë klikuar në reklamën e tyre në çdo ditë). Ne gjithashtu mund të përdorim informacione të tilla agregate për të ndihmuar reklamuesit të arrijnë llojin e audiencës që ata duan të synojnë (për shembull, gratë në SW1). Ne mund të përdorim të dhënat personale që kemi mbledhur nga ju për të na mundësuar që t’i përmbahen dëshirave të reklamuesit tonë duke shfaqur reklamën e tyre për audiencën e synuar.
 • Analytics dhe ofruesit e motorëve të kërkimit që na ndihmojnë në përmirësimin dhe optimizimin e faqes sonë.
 • Ne mund t’i zbulojmë të dhënat tuaja personale palëve të treta:
 • Në rast se ne shesim ose blejmë ndonjë biznes ose pasuri, në të cilin rast ne mund të zbulojmë të dhënat tuaja personale tek shitësi ose blerësi i mundshëm i një biznesi apo pasurie të tillë.
 • Nëse ne jemi nën një detyrë për të zbuluar ose ndarë të dhënat tuaja personale në mënyrë që të përmbushim ndonjë detyrim ligjor ose për të zbatuar ose zbatuar kushtet tona të përdorimit www.laundry.al/terms dhe marrëveshjeve të tjera; ose për të mbrojtur të drejtat, pronën ose sigurinë e Laundrapp Limited, klientëve tanë ose të tjerëve. Kjo përfshin shkëmbimin e informacionit me kompani dhe organizata të tjera për qëllime të mbrojtjes së mashtrimit dhe uljes së rrezikut të kredisë.

Ku i ruajmë të dhënat tuaja personale

Të dhënat që mbledhim prej jush mund të transferohen dhe të ruhen në një destinacion jashtë Zonës Ekonomike Evropiane (EEA). Ai gjithashtu mund të përpunohet nga personeli që vepron jashtë EEA, të cilët punojnë për ne ose për një nga furnizuesit tanë. Stafi i tillë ndoshta ka angazhuar, ndër të tjera, përmbushjen e porosisë suaj, përpunimin e të dhënave tuaja të pagesave dhe ofrimin e shërbimeve mbështetëse. Duke dorëzuar të dhënat tuaja personale, ju pranoni këtë transferim, ruajtje ose përpunim. Ne do të ndërmarrim të gjitha hapat e nevojshme për të siguruar që të dhënat tuaja të trajtohen në mënyrë të sigurt dhe në përputhje me këtë politikë të privatësisë.
Për fat të keq, transmetimi i informacionit nëpërmjet internetit nuk është plotësisht i sigurt. Edhe pse ne do të bëjmë më të mirën për të mbrojtur të dhënat tuaja personale, ne nuk mund të garantojmë sigurinë e të dhënave tuaja të transmetuara në faqen tonë; çdo transmetim është në rrezikun tuaj. Sapo të kemi marrë informacionin tuaj, ne do të përdorim procedura strikte dhe veçori të sigurisë për të parandaluar aksesin e paautorizuar.

Të drejtat tuaja

 • Ju keni të drejtë të kërkoni që ne të mos përpunojmë të dhënat tuaja personale për qëllime marketingu. Ne zakonisht do t’ju informojmë (para grumbullimit të të dhënave tuaja) nëse ne synojmë të përdorim të dhënat tuaja për qëllime të tilla ose nëse synojmë të zbulojmë informacionin tuaj për ndonjë palë të tretë për qëllime të tilla. Ju mund të ushtroni të drejtën tuaj për të parandaluar përpunimin e tillë duke kontrolluar kutitë e caktuara në format që ne përdorim për të mbledhur të dhënat tuaja. Ju gjithashtu mund të ushtroni të drejtën në çdo kohë duke na kontaktuar në info@laundry.al.
 • Faqja jonë mund, herë pas here, të përmbajë lidhje me dhe nga faqet e internetit të rrjeteve partnere, reklamuesit dhe bashkëpunëtorët tanë. Nëse ndiqni një lidhje në ndonjë nga këto faqet e internetit, ju lutem vini re se këto faqe kanë politikat e tyre të privatësisë dhe se ne nuk pranojmë asnjë përgjegjësi apo përgjegjësi për këto politika. Ju lutemi kontrolloni këto politika para se të dërgoni ndonjë të dhënë personale në këto faqet e internetit.

Qasja në informacion

Ligji ju jep të drejtën për të pasur qasje në informacionin e mbajtur për ju. E drejta juaj e qasjes mund të ushtrohet në përputhje me ligjin. Çdo kërkesë për qasje mund t’i nënshtrohet një tarife prej 10 eurosh për të përmbushur shpenzimet tona në sigurimin e detajeve të informacionit që ne mbajmë për ju.

Ndryshime në politikën tonë të privatësisë

Çdo ndryshim që mund t’i bëjmë politikës sonë të privatësisë në të ardhmen do të vendoset në këtë faqe dhe, aty ku është e përshtatshme, ju njoftoheni me e-mail. Ju lutemi kontrolloni përsëri shpesh për të parë ndonjë përditësim ose ndryshime në politikën tonë të privatësisë.

Kontakt

Pyetjet, komentet dhe kërkesat në lidhje me këtë politikë të privatësisë janë mirëpritur dhe duhet të adresohen në info@laundry.al.